Νοιαζόμαστε για τους Ανθρώπους

Προστατεύουμε το Περιβάλλον

Νοιαζόμαστε για τους Ανθρώπους

Προστατεύουμε το Περιβάλλον
svg1 bio

Περιβάλλον

Η MAKVEL- EURIMAC έχει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2.

Με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα καίει 10,000 τόνους βιομάζας ετησίως για την παραγωγή υπέρθερμου νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία ξήρανσης των ζυμαρικών. Η βιομάζα έχει αντικαταστήσει την καύση παραδοσιακά χρησιμοποιημένων καυσίμων όπως το μαζούτ και το φυσικό αέριο.

Νερό Παραγωγικής Διαδικασίας

H MAKVEL- EURIMAC αξιοποιεί το δικό της νερό υψηλής ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής ζυμαρικών.

Είναι συνδεμένη με τον υδροφόρο ορίζοντα της οροσειράς Μπέλλες, χάρη σε ιδιόκτητη γεώτρηση βάθους 235 μέτρων.

Πρώτη Ύλη

Η MAKVEL- EURIMAC αγοράζει 100% Ελληνικό σκληρό σίτο.

Απορροφά ετησίως 80,000 τόνους 100% ελληνικού σκληρού σίτου από τη Θεσσαλική και Μακεδονική πεδιάδα με συγκεκριμένα γονοτυπικά χαρακτηριστικά από εμπόρους κατόπιν συμφωνιών ως προς την ποιότητα και την τιμή.

svg2 bio
svg3 bio

Ενέργεια

Η MAKVEL- EURIMAC είναι 100% πράσινη εταιρεία.

Απορροφά ετησίως 80,000 τόνους 100% ελληνικού σκληρού σίτου από τη Θεσσαλική και Μακεδονική πεδιάδα με συγκεκριμένα γονοτυπικά χαρακτηριστικά από εμπόρους κατόπιν συμφωνιών ως προς την ποιότητα και την τιμή.

Υλικά Συσκευασίας

H MAKVEL- EURIMAC συσκευάζει τα ζυμαρικά σε υλικό συσκευασίας 100% ανακυκλώσιμο.

Χρησιμοποιεί υλικά για την συσκευασία των προϊόντων της, οι δομές των οποίων, πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο, πετυχαίνουν συνολικό ποσοστό ανακυκλωσιμότητας.

svg4 bio
svg5 bio

Απόβλητα Υλικών Συσκευασίας

Η MAKVEL- EURIMAC πετυχαίνει τη διαχείριση ανακύκλωσης του συνόλου των απόβλητων των υλικών συσκευασίας.

Διαχειρίζεται τα απόβλητα των υλικών συσκευασίας της σε συμμόρφωση με την προβλεπόμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ανακυκλώνοντας 85 τόνους χαρτονιού και 50 τόνους πλαστικών ετησίως.
Scroll to Top