Επιβράβευση της EURIMAC, για τη Πράσινη Πολιτική και την Ενεργή Βιωσιμότητα που εφαρμόζει

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κατάκτηση του BRONZE GREEN AWARD 2021 απο τη EURIMAC, στην ενότητα Sustainable Development / Operations / Technology, κατηγορία Green Technology Concept of the year, ήρθε να επιβεβαιώσει την πολυετή δέσμευση της εταιρείας στη Βιωσιμότητα δια μέσου της φιλικότητας λειτουργίας των διαδικασιών, προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ήδη, η εταιρεία έχει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και συνεχίζει να βελτιώνει τους περιβαλλοντικούς της δείκτες σε όλα τα σημεία.

 

Η συγκεκριμένη Στρατηγική εστιάζει σε 3 άξονες:

_100% Πράσινη Ενέργεια (ΑΠΕ) για βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και μείωση ενεργειακού κόστους.

_100% Ανακυκλώσιμο πλαστικό συσκευασίας προϊόντων και αύξηση ποσοστού ανακυκλωσιμότητας λόγω συνδυασμού ίδιων πολυμερών στοιχείων “monomaterial – homopolymer structures” υλικού.

_ Χρήση ανώτερης ποιότητας νερού για τη ζύμωση των ζυμαρικών από γεώτρηση 235μ με επαφή στον Υδροφόρο ορίζοντα του Όρους Μπέλες. Νερό με ιδιαίτερα οργανοληπτικά στοιχεία και διαθρεπτική αξία.

 

Η EURIMAC AE, διαθέτει πιστοποιητικά ενεργειακού ελέγχου και εφαρμογής προτύπων:


_ISO 14001 – Διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης που αποσκοπεί στα:
Εξοικονόμηση κατανάλωσης πρώτων υλών και άλλων πόρων.
Διαρκή βελτίωση περιβαλλοντικών αποδόσεων.
Πρόληψη της ρύπανσης.


_ISO 14064 – Διεθνές πρότυπο ποσοτικοποίησης και παρακολούθησης των αερίων του θερμοκηπίου (GHG), ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.


_ΙSO 50001 – Διεθνές πρότυπο για την Ενεργειακή Διαχείριση, ως μέσο για την εφαρμογή διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην σωστή χρήση της ενέργειας και επομένως στην βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.

Scroll to Top