Η ΜΑΚΒΕΛ παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου Άλμα Ζωής

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου, τα ΜΑΚΒΕΛ ήταν εκεί. Στην εκδήλωση κοπής πίτας του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού, ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Θα στηρίζουμε την προσπάθεια όλων των γυναικών, στη διεκδίκηση του δικαιώματος σε μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί αγαπάμε όλες τις γυναίκες.