Βόλτα στους σιτοβολώνες της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με τη ΜΑΚΒΕΛ

Την καθιερωμένη επίσκεψη στους σιτοβολώνες, πριν το θερισμό, έκαναν οι κκ Σταύρος και Παντελής Κωνσταντινίδης. Οι κάμποι της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, είναι έτοιμοι να προσφέρουν τον καρπό τους, για να παραχθούν τα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ. 

Οι προβλέψεις επιβεβαιώνουν ότι φέτος θα είναι μία πάρα πολύ καλή χρονιά, τόσο σε στρεμματική απόδοση όσο και σε ποιότητα σκληρού σιταριού.

Scroll to Top